Zaburzenia w pracy kotła – zanim zadzwonisz do serwisanta przeczytaj!

Przypominamy, iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu Klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy jednostki serwisowej. Zanim Państwo wezwiecie na pomoc fabryczny serwis, prosimy zapoznać się z poniższymi najczęściej występującymi zakłóceniami pracy kotła, które są efektem nieprawidłowego zainstalowania kotła lub wadliwie zaprojektowanej instalacji c.o.

Z kotła wydostaje się woda podczas pierwszych rozruchów – wyciek

 

Kondensacja, tzw. pocenie się kotła – rozpal w kotle uzyskując temperaturę powyżej 70ºC i utrzymaj ją przez min. 6-8 godzin, powtórz w razie potrzeby, ogranicz odbiór ciepła
Niedrożny komin lub kanały w kotle – sprawdź drożność komina oraz jego parametry
Niewłaściwe połączenie kotła z kominem – sprawdź i popraw w razie potrzeby

Dym wydostaje się z drzwiczek zasypowych lub popielnikowych

Resztki paliwa dostały się pod zawias lub szczeliwo – sprawdź zawiasy oraz sznur uszczelniający drzwiczki
Niewłaściwe połączenie kotła z kominem – sprawdź dokładność połączenia
Zanieczyszczenie kanałów spalinowych – przeczyść kocioł przez drzwiczki wyczystce
Niedostateczny ciąg kominowy – sprawdź drożność komina i jego parametry, sprawdź, czy komin nie kończy się poniżej najwyższej kalenicy dachu
Zużycie sznura uszczelniającego drzwiczki – wymień szczeliwo , jest to materiał eksploatacyjny podlegający regularnej wymianie.
Nieodpowiednia pozycja przepustnicy w stosunku do występującego ciągu kominowego – wyreguluj pozycję przepustnicy, zbyt duże jej przymknięcie utrudnia odpływ spalin do komina.
Bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne

Nagły wzrost temperatury i ciśnienia w kotle

Zamknięte zawory grzejnikowe, brak odbioru ciepła, zamarznięte naczynie, awaria pompy obiegowej – otwórz zawory grzejnikowe, sprawdź drożność rur bezpieczeństwa, zaizoluj naczynie wzbiorcze

„Wybuchy”, stuki i „strzelanie” w kotle

Zapowietrzony układ c.o. wraz z kotłem, np. w wyniku niewłaściwego napełnienia instalacji i kotła wodą – wygrzej kocioł, tzn. utrzymuj temperaturę ok. 70ºC przez kilka godzin, do momentu całkowitego usunięcia pęcherzy powietrza z kotła, odpowietrz instalację za pomocą odpowietrzników na grzejnikach.

Bardzo płytki ogień w retorcie z białym lub jasno żółtym płomieniem, żużel przy dyszach, niskie odczyty CO2 na mierniku.

Procentowe nastawienie strumienia węgla za niskie w stosunku do ustawienia nadmuchu powietrza. Aby temu zapobiec należy zwiększyć strumień węgla, ewentualnie zmniejszyć pierwotny strumień powietrza przez zdławienie nadmuchu.

Bardzo głębokie złoże – licząc od podstawy, pewna ilość głęboko zalegającego żużlu.

Nadmierne podawanie węgla w stosunku do nastawionego powietrza, ewentualnie niedostateczne czyszczenie okresowe paleniska.

Sugerowane czynności:

  • zmniejszyć nastawę zasilania węglem o 5 – 10 % usunąć żużel i wypoziomować podstawę ognia do palącego się węgla
  • jeżeli korekta nie skutkuje powrócić do starych nastaw
  • przy powtórzeniu się sytuacji powiększyć nadmuch, to jest zwiększyć pierwotny strumień powietrza

UWAGA: Nastawy korygować nie więcej niż max 10% jednorazowo, by nie rozregulować prawidłowych nastawień.

Nie załącza się podajnik węgla do retorty

Brak zasilania lub wyłączony sterownik kotła – Sprawdzić zasilanie i wyłącznik główny regulatora Zadziałał bezpiecznik motoreduktora- Zresetuj lub wymień w razie potrzeby Zadziałał przekaźnik przeciążenia lub zadziałał wyłącznik termiczny silnika – Zresetuj przekaźnik przeciążeniowy

Podajnik ślimakowy bez węgla (pusty)

Zadziałał bezpiecznik motoreduktora – zresetuj lub wymień w razie potrzeby Zadziałał przekaźnik przeciążenia – zresetuj przekaźnik przeciążeniowy Brak węgla w podajniku lub węgiel zawiesił się nad podajnikiem – sprawdź poziom węgla w zasobniku i nad otworami do pobierania węgla Ścięty klin zabezpieczający sprzęgło motoreduktora lub rozłączone sprzęgło ślimaka z motoreduktorem– sprawdź i wymień w razie potrzeby

Nie obraca się ślimak podajnika węgla do retorty, ale pracuje motoreduktor

Ścięty klin zabezpieczający sprzęgło motoreduktora – sprawdź i wymień w razie potrzeby Rozłączone sprzęgło ślimaka z motoreduktorem – wymień wkładkę sprzęgła z złącz sprzęgło ponownie Nie oczyszczony ślimak przed zakończeniem eksploatacji kotła – wymontuj slimak, oczyśc i zawiadom producenta

Częste ścinanie klina zabezpieczającego ślimak

Skrzywiony kołnierz rury obudowy podajnika lub poluzowanie śruby mocującej – sprawdź i wymień w razie potrzeby Złe wycentrowanie wspornika motoreduktora względem ślimaka – sprawdź osiowość montażu wycentruj Wspornik motoreduktora niestabilnie przytwierdzony do podłoża – popraw i zapewnij trwałe zamocowanie

Kocioł gaśnie w cyklu automatycznym

Niewłaściwie ustawione parametry pracy podajnika lub zbyt mały odbiór ciepła ( kocioł pracuje ze zbyt małą mocą) – kocioł nie może pracować z mniejszą mocą niż taka, która jest wynikiem samego przepalania ( podtrzymania procesu palenia) przy temperaturze wody do 90º. Gdy temperatura wody wzrośnie powyżej 90º, włącza się blokada przepalania i kocioł gaśnie.

Dymienie z zasobnika paliwa

Zatkane otwory doprowadzające powietrze doszczelniające w kolumnie retorty – oczyść retortę, udrożnij otwory Złe ustawienie czasu podawania paliwa – ponownie ustaw czas podawania paliwa w regulatorze, sprawdź wilgotność i jakość paliwa Słaby ciąg kominowy – sprawdź, poprawny ciąg wynosi 20-30 Pa Nieszczelna klapa zasobnika – wyreguluj zawiasy i zamknięcia lub wymień uszczelkę

Nadpalony koniec ślimaka w retorcie

Nieprawidłowa regulacja spalania – wyreguluj prawidłowe spalanie w kotle, zgodnie z instrukcją obsługi.

Kocioł nie osiąga żądanej temperatury

Nieprawidłowo wykonana instalacja c.o. – sprawdź instalację, zmierz ciąg kominowy Zbyt duży ciąg kominowy ( powyżej 30 Pa )– wyreguluj ciąg kominowy przepustnicą w czopuchu kotła Nieprawidłowy dobór kotła do budynku – wykonaj audyt energetyczny skrócony budynku Awaria lub uszkodzenie czujnika temperatury – sprawdź umiejscowienie czujnika Nieprawidłowe ustawienie pracy kotła na regulatorze – zmień parametry pracy kotła

Zbyt duże zużycie paliwa

Nieprawidłowo wykonana instalacja c.o. – sprawdź instalację Nieprawidłowy dobór kotła do budynku – wykonaj audyt energetyczny skrócony budynku Paliwo o niskiej kaloryczności – zmień paliwo Nieprawidłowe ustawienie pracy kotła na regulatorze – zmień parametry pracy kotła

Złe spalanie paliwa
  • Zbyt słaba praca wentylatora – poluzuj zbyt mocno przykręconą przysłonę wentylatora, sprawdź, czy klapka na wylocie wentylatora nie jest zablokowana, jeśli tak – odblokuj ją poruszając osią klapki wystającą z obudowy
  • Mieszacz pełen popiołu – wyczyść mieszacz
  • Nieszczelny ruszt paleniska – uszczelnij ruszt silikonem (12UUUC)
  • Paliwo złej jakości – sprawdź jego wilgotność i jakość, wypróbuj paliwo id innego dostawcy
Zbyt mała moc cieplna kotła

Niska kaloryczność paliwa, zbyt mała granulacja, duża zawartość popiołu, zanieczyszczeń lub wilgoci w paliwie – pamiętaj, iż gorsze odmiany paliwa można spalać w okresach mniejszego zapotrzebowania na ciepło. Mało intensywne spalanie Brak dopływu świeżego powietrza do kotłowni – sprawdź otwory wentylacyjne (do spalenia 1kg węgla potrzeba około 7m3 powietrza) Awaria zespołu napowietrzania – sprawdź nastawy regulatora temperatury, dmuchawę i przepustnicę dmuchawy Zanieczyszczenie obudowy retorty – wyczyść retortę oraz jej obudowę

Nadmierna temperatura kotła

Zła nastawa na regulatorze – sprawdź nastawę regulatora, nastaw żądaną temperaturę, sprawdź ilość wody w instalacji.

Paliwo przesypuje się na jedną stronę rusztu

Źle wypoziomowany kocioł – ustaw i wypoziomuj go ponownie

Uszkodzenie deflektora

Uszkodzenie mechaniczne, zużycie – wymień na nowy