Serwis

SETLANS

Zaburzenia w pracy kotła – zanim zadzwonisz do serwisanta przeczytaj!

Przypominamy, iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu Klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy jednostki serwisowej. Zanim Państwo wezwiecie na pomoc fabryczny serwis, prosimy zapoznać się z poniższymi najczęściej występującymi zakłóceniami pracy kotła, które są efektem nieprawidłowego zainstalowania kotła lub wadliwie zaprojektowanej instalacji c.o.

Z kotła wydostaje się woda podczas pierwszych rozruchów – wyciek.

Kondensacja, tzw. pocenie się kotła – rozpal w kotle uzyskując temperaturę powyżej 70ºC i utrzymaj ją przez min. 6-8 godzin, powtórz w razie potrzeby, ogranicz odbiór ciepła.
Niedrożny komin lub kanały w kotle – sprawdź drożność komina oraz jego parametry.
Niewłaściwe połączenie kotła z kominem – sprawdź i popraw w razie potrzeby.

Dym wydostaje się z drzwiczek zasypowych lub popielnikowych.

Resztki paliwa dostały się pod zawias lub szczeliwo – sprawdź zawiasy oraz sznur uszczelniający drzwiczki
Niewłaściwe połączenie kotła z kominem – sprawdź dokładność połączenia
Zanieczyszczenie kanałów spalinowych – przeczyść kocioł przez drzwiczki wyczystce
Niedostateczny ciąg kominowy – sprawdź drożność komina i jego parametry, sprawdź, czy komin nie kończy się poniżej najwyższej kalenicy dachu
Zużycie sznura uszczelniającego drzwiczki – wymień szczeliwo , jest to materiał eksploatacyjny podlegający regularnej wymianie.
Nieodpowiednia pozycja przepustnicy w stosunku do występującego ciągu kominowego – wyreguluj pozycję przepustnicy, zbyt duże jej przymknięcie utrudnia odpływ spalin do komina.
Bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne.

Nagły wzrost temperatury i ciśnienia w kotle

Zamknięte zawory grzejnikowe, brak odbioru ciepła, zamarznięte naczynie, awaria pompy obiegowej – otwórz zawory grzejnikowe, sprawdź drożność rur bezpieczeństwa, zaizoluj naczynie wzbiorcze

„Wybuchy”, stuki i „strzelanie” w kotle

Zapowietrzony układ c.o. wraz z kotłem, np. w wyniku niewłaściwego napełnienia instalacji i kotła wodą – wygrzej kocioł, tzn. utrzymuj temperaturę ok. 70ºC przez kilka godzin, do momentu całkowitego usunięcia pęcherzy powietrza z kotła, odpowietrz instalację za pomocą odpowietrzników na grzejnikach.

Bardzo płytki ogień w retorcie z białym lub jasno żółtym płomieniem, żużel przy dyszach, niskie odczyty CO2 na mierniku.

Procentowe nastawienie strumienia węgla za niskie w stosunku do ustawienia nadmuchu powietrza. Aby temu zapobiec należy zwiększyć strumień węgla, ewentualnie zmniejszyć pierwotny strumień powietrza przez zdławienie nadmuchu.

Bardzo głębokie złoże – licząc od podstawy, pewna ilość głęboko zalegającego żużlu.

Nadmierne podawanie węgla w stosunku do nastawionego powietrza, ewentualnie niedostateczne czyszczenie okresowe paleniska.

Sugerowane czynności:

  • zmniejszyć nastawę zasilania węglem o 5 – 10 % usunąć żużel i wypoziomować podstawę ognia do palącego się węgla
  • jeżeli korekta nie skutkuje powrócić do starych nastaw
  • przy powtórzeniu się sytuacji powiększyć nadmuch, to jest zwiększyć pierwotny strumień powietrza

UWAGA: Nastawy korygować nie więcej niż max 10% jednorazowo, by nie rozregulować prawidłowych nastawień.

Nie załącza się podajnik węgla do retorty

Brak zasilania lub wyłączony sterownik kotła – Sprawdzić zasilanie i wyłącznik główny regulatora Zadziałał bezpiecznik motoreduktora- Zresetuj lub wymień w razie potrzeby Zadziałał przekaźnik przeciążenia lub zadziałał wyłącznik termiczny silnika – Zresetuj przekaźnik przeciążeniowy

Serwis nr tel.: 570 980 009