[ultimate_heading source=”post_title” main_heading_color=”#2356e0″ alignment=”right” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#727272″ main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:30px;” line_width=”250″ main_heading_line_height=”desktop:36px;” sub_heading_font_size=”desktop:18px;” sub_heading_line_height=”desktop:22px;”]

SETLANS –  NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA OGRZEWANIA

[/ultimate_heading]

Serwis nr tel.: 570 980 009

Zaburzenia w pracy kotła – zanim zadzwonisz do serwisanta przeczytaj!

Przypominamy, iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu Klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy jednostki serwisowej. Zanim Państwo wezwiecie na pomoc fabryczny serwis, prosimy zapoznać się z poniższymi najczęściej występującymi zakłóceniami pracy kotła, które są efektem nieprawidłowego zainstalowania kotła lub wadliwie zaprojektowanej instalacji c.o.

 • Z kotła wydostaje się woda podczas pierwszych rozruchów – wyciek.

  Kondensacja, tzw. pocenie się kotła – rozpal w kotle uzyskując temperaturę powyżej 70ºC i utrzymaj ją przez min. 6-8 godzin, powtórz w razie potrzeby, ogranicz odbiór ciepła.
  Niedrożny komin lub kanały w kotle – sprawdź drożność komina oraz jego parametry.
  Niewłaściwe połączenie kotła z kominem – sprawdź i popraw w razie potrzeby.

 • Dym wydostaje się z drzwiczek zasypowych lub popielnikowych.

  Resztki paliwa dostały się pod zawias lub szczeliwo – sprawdź zawiasy oraz sznur uszczelniający drzwiczki
  Niewłaściwe połączenie kotła z kominem – sprawdź dokładność połączenia
  Zanieczyszczenie kanałów spalinowych – przeczyść kocioł przez drzwiczki wyczystce
  Niedostateczny ciąg kominowy – sprawdź drożność komina i jego parametry, sprawdź, czy komin nie kończy się poniżej najwyższej kalenicy dachu
  Zużycie sznura uszczelniającego drzwiczki – wymień szczeliwo , jest to materiał eksploatacyjny podlegający regularnej wymianie.
  Nieodpowiednia pozycja przepustnicy w stosunku do występującego ciągu kominowego – wyreguluj pozycję przepustnicy, zbyt duże jej przymknięcie utrudnia odpływ spalin do komina.
  Bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne.

 • Nagły wzrost temperatury i ciśnienia w kotle

  Zamknięte zawory grzejnikowe, brak odbioru ciepła, zamarznięte naczynie, awaria pompy obiegowej – otwórz zawory grzejnikowe, sprawdź drożność rur bezpieczeństwa, zaizoluj naczynie wzbiorcze

  „Wybuchy”, stuki i „strzelanie” w kotle

  Zapowietrzony układ c.o. wraz z kotłem, np. w wyniku niewłaściwego napełnienia instalacji i kotła wodą – wygrzej kocioł, tzn. utrzymuj temperaturę ok. 70ºC przez kilka godzin, do momentu całkowitego usunięcia pęcherzy powietrza z kotła, odpowietrz instalację za pomocą odpowietrzników na grzejnikach.

 • Nadmierne podawanie węgla w stosunku do nastawionego powietrza, ewentualnie niedostateczne czyszczenie okresowe paleniska.

  Sugerowane czynności:

  • zmniejszyć nastawę zasilania węglem o 5 – 10 % usunąć żużel i wypoziomować podstawę ognia do palącego się węgla
  • jeżeli korekta nie skutkuje powrócić do starych nastaw
  • przy powtórzeniu się sytuacji powiększyć nadmuch, to jest zwiększyć pierwotny strumień powietrza

  UWAGA: Nastawy korygować nie więcej niż max 10% jednorazowo, by nie rozregulować prawidłowych nastawień.

 • Nie załącza się podajnik węgla do retorty

  Brak zasilania lub wyłączony sterownik kotła – Sprawdzić zasilanie i wyłącznik główny regulatora Zadziałał bezpiecznik motoreduktora- Zresetuj lub wymień w razie potrzeby Zadziałał przekaźnik przeciążenia lub zadziałał wyłącznik termiczny silnika – Zresetuj przekaźnik przeciążeniowy

polski