USŁUGI SERWISOWE

SETLANS –  NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA OGRZEWANIA

Serwis telefon: 570 980 009

Uruchomienie kotła zasypowego – 350,00pln
Uruchomienie kotła automatycznego – 450,00pln
Podłączenie automatyki bez materiału – 80,00pln/h
Nieuzasadnione wezwanie serwisu – 350,00pln
Naprawy i przeglądy pogwarancyjne ( bez materiału) – 80,00pln/h
Roczny przegląd palnika pelletowego – 450,00pln
Koszty dojazdu – 1,50 pln/km

Karta zgłoszenia reklamacyjnego POBIERZ

polski