USŁUGI SERWISOWE

SETLANS –  NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA OGRZEWANIA

Serwis telefon: 570 980 009

Uruchomienie kotła zasypowego: 250,00 zł;
Uruchomienie kotła automatycznego: 350,00 zł;
Podłączenie automatyki bez materiału: 80,00 zł/h;
Nieuzasadnione wezwanie serwisu: 350,00 zł;
Naprawy, przeglądy pogwarancyjne: 80,00 zł/h;
Roczny przegląd palnika pelletowego: 350,00 zł;
Dojazd: 1,50 zł/km

Karta zgłoszenia reklamacyjnego POBIERZ

polski