KONTAKT

NOWOCZESNE KOTŁY ECODESIGN 2020

P.P.U.H. KON – BUD
Motkowice, ul. Nadnidziańska 6
28 – 313 Imielno
NIP: 662 – 100 – 48 – 59

tel. 41 – 38 – 511 – 87
tel./fax. 41 – 38 – 512 – 55

e-mail: info@test2.setlans.pl
e-mail: kon-bud@kon-bud.com
e-mail: kon-bud@wp.pl