REKUPERACJA – ODZYSK CIEPŁA W WENTYLACJI MECHANICZNEJ

REKUPERACJA – ODZYSK CIEPŁA W WENTYLACJI MECHANICZNEJ

rekuperacja oszczedność dla Ciebie

rekuperacja oszczędność dla Ciebie

Instalacja centralnego systemu wentylacji z odzyskiem ciepła zapewni świeżość powietrza w domu oraz poprawi komfort pracy i nauki. Gwarantuje życie w zdrowym środowisku, bez problemów z pleśnią i układem oddechowym oraz alergią.

Nowe budynki charakteryzują się wysoką szczelnością, dzięki czemu zostają zmniejszone straty ciepła. To właśnie sprawia, że wentylacja stale się  niezbędna. Jakość powietrza jest jedną z kluczowych cech przestrzeni życiowej lub roboczej, kluczową dla każdego, kto chce mieć dobre samopoczucie, być wypoczętym  i mieć dobrą koncentrację.  Jest to możliwe za pomocą systemu wentylacji.

W pomieszczeniach bez wentylacji wzrasta temperatura powietrza, stężenie dwutlenku węgla osiąga wysokie wartości, pojawia się wilgoć, często nieprzyjemny zapach, a w niektórych przypadkach nawet podwyższony poziom rakotwórczego radonu. Życie w takich warunkach może być nie tylko nieprzyjemne, ale również niezdrowe.

NATURALNA WENTYLACJA

Badania medyczne sugerują, że konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza przynajmniej raz na dwie godziny; mówiąc praktycznie powinniśmy pozostawić otwarte okno w każdym pokoju od 5 do 7 minut na godzinę. Jest to jednak niemożliwe, ponieważ w ciągu dnia cała rodzina często jest poza domem, a także niemożliwe jest budzenie się w nocy w celu przewietrzenia mieszkania. Dodatkowo podczas wietrzenia mieszkania zimą tracimy ciepło.

W okresie zimowym ponosimy koszty ogrzewania, nie chcemy zatem ich zwiększać poprzez utratę ciepła na skutek wentylacji. Dlatego nasze systemy wentylacyjne zawierają zainstalowany rekuperator – system, który oddaje ciepło z powietrza wywiewanego – do pomieszczenia.

Rekuperator jest w rzeczywistości kompaktowym urządzeniem, które dzięki specjalnemu wymiennikowi ciepła zwraca do 95% ciepła wydmuchiwanego powietrza. Przy takiej wentylacji zawsze jest zapewnione świeże powietrze w pomieszczeniu. Dzięki temu tracimy tylko ok 5% energii cieplnej. Zużycie energii elektrycznej do działania rekuperatora jest minimalne w stosunku do oszczędności jakie generuje.

Rekuperator to wymiennik ciepła, w którym powietrze wywiewane ogrzewa powietrze dostarczane do pomieszczeń. Wentylator reguluje przepływ a wbudowane filtry dbają o jego czystość. Jeżeli powietrze wywiewane nie może wystarczająco ogrzać powietrza nadmuchiwanego, rekuperator może być wyposażony w elektryczny podgrzewacz.

KORZYŚCI DLA ZDROWIA

Bez systemu wentylacyjnego w domu może pojawić się wielu „ nieproszonych gości”, co może spowodować rozwój różnych chorób:

– Pleśń powstająca w wyniku wilgoci w pojedynczym pomieszczeniu w domu, skąd jej kolonie gwałtownie rozprzestrzeniają się w inne miejsca

– Roztocza – małe i niewidoczne organizmy, które mogą powodować problem z oddychaniem

– Pyłki – dobrze znany alergen, którego nie możemy się pozbyć na wiosnę, ale możemy schronić się przed nim w dobrze wentylowanym domu.

– Kurz, który gromadzi się pomimo sprzątania i często jest przyczyną problemów oddechowych, alergii, a nawet astmy.

– Szkodliwe gazy z powietrza zewnętrznego, które są produkowane głównie zimą

– Dwutlenek węgla, powstający w wyniku oddychania

– Inne niechciane gazy powstające w wyniku użycia różnych klejów i chemikaliów podczas budowy domu.

KORZYŚCI Z REKUPERACJI:

BEZPIECZEŃSTWO:

Filtr powietrza wylotowego G4 oczyszcza cząstki wielkości 10 μm lub większej ( pyłki, kurz)

Filtr powietrza wlotowego F7 dla cząsteczek wielkości 1 μm lub większej ( sadza, drobny kurz i inne drobne cząstki wdychane do płuc)

OSZCZĘDNOŚCI:

 • Odzyskuje do 95% ciepła.
 • Regulowany przepływ powietrza i optymalne zużycie energii.
 • Silniki EC, które zmniejszają zużycie energii.
 • Zachowanie wartości nieruchomości – brak pleśni.

KOMFORT:

 • Niezwykle cicha praca; 70% ciszej niż w przypadku zwykłych wentylatorów łazienkowych i 80% ciszej niż w przypadku innych wentylatorów.
 • Program tygodniowy.
 • Łatwa konserwacja.
 • Ochrona przed hałasem zewnętrznym.

ZDROWIE:

 • Świeże powietrze zwiększa możliwość koncentracji do pracy lub nauki.
 • Ochrona przez alergenami.
 • Ochrona przed brudem i bakteriami.
 • Ochrona przed gazami rakotwórczymi.
 • Ochrona przed wilgocią – zapobieganie powstawaniu niezdrowej pleśni na ścianach.

 

W 2021 r. zmieniają się przepisy dotyczące zapotrzebowania na energię w nowo budowanych domach. Zapotrzebowanie na energię tradycyjnego domu z konwencjonalnym systemem grzewczym wynosi powyżej 120 kWh/m² na rok, a zdarza się i 200 kWh/m² na rok. Dom energooszczędny natomiast można ogrzać dostarczając zaledwie 15-70 kWh/m² na rok. Wchodzące w życie od 1 stycznia 2021 roku przepisy powodują ograniczenie maksymalnych wartości dwóch parametrów:

Współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych – dla poszczególnych przegród wartości Umax mają się kształtować następująco (w nawiasie podajemy wartość dopuszczalną obecnie) – w jednostkach W/m2K:
ściany zewnętrzne – 0,2 (0,23),
dachy – 0,15 (0,18),
okna – 0,9 (1,1),
drzwi – 1,3 (1,5).

Wskaźnik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną EPmax – od 2021 roku wartość wskaźnika zostaje zmniejszona z 95 kWh/(m2rok) do 70 kWh/(m2rok). Jest to energia potrzebna do ogrzewania domu, podgrzewania wody użytkowej, wentylacji oraz oświetlenia.

Nowe Warunki Techniczne 2021 dotyczą zarówno nowych pozwoleń na budowę, jak i budynków modernizowanych lub rozbudowywanych. Projekty wykonane według obecnych zasad i niezrealizowane w bieżącym roku, będą musiały zostać dostosowane do nowych wytycznych.

Analiza porównawcza zastosowania różnych źródeł ciepła i różnych rozwiązań ogrzewania i wentylacji:

*Węgiel, ekogroszek – niemożliwe jest spełnienie wymogu wartość EP wg WT 2021. Poza tym rozwiązanie kłopotliwe pod względem obsługi kotła, magazynowania paliwa oraz czyszczenia pieca.

*Biomasa, pellet – spełnia wymagania WT 2021 ze względu na bardzo niski współczynnik energii pierwotnej. Wymaga miejsca na magazynowanie paliwa oraz nakładów na budowę komina.

*Ogrzewanie gazowe – kocioł gazowy nawet w nowoczesnej wersji z kondensacją nie zapewnia zachowania wymogów WT 2021.

*Ogrzewanie gazowe wspierane panelami słonecznymi – pozwala na obniżenie wartości wskaźnika EP do wymaganej wielkości.

*Pompa ciepła – bez problemu pozwala osiągnąć EP ˂ Epmax.

*Pompa ciepła i panele fotowoltaiczne – niekorzystne zasilanie pompy ciepła energią elektryczną z sieci można poprawić wykorzystując własne panele fotowoltaiczne. Osiągnięcie wymaganego poziomu EP jest możliwe bez problemu.

Rekuperacja powietrza – odzysk ciepła w wentylacji mechanicznej.

W tym wypadku wywiewane z pomieszczeń zużyte ale ciepłe powietrze jest kierowane do wymiennika ciepła, w którym podgrzewa zasysane na zewnątrz czyste chociaż zimne powietrze. Budowa rekuperatora może być rozmaita, jednak skutek jest zawsze taki, że zamiast zużywać energię cieplną i paliwo na ogrzanie zimnego powietrza, prawie w całości wykorzystuje się istniejącą już energię. Mniej spalonego paliwa oznacza niższe koszy ogrzewania, a zarazem mniej szkodliwych emisji oraz korzystny bilans energetyczny domu.

Rekuperacja należy do działań proekologicznych, które oszczędzają zarówno środowisko, jak i nasze finanse. Pomaga też uzyskać wygórowane wskaźniki, wymagane przez nowe Warunki Techniczne 2021.

Wybór pompy ciepła wspomaganej fotowoltaiką albo kotła na pellet wpisuje się w nowe założenia Warunków Technicznych WT 2021. Na poprawę bilansu energetycznego mają wpływ pewne rozwiązania, bez których trudno sobie wyobrazić dom po roku 2021.

polski